Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie z realizacji projektów fundacji Vita regionem

za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.

W roku 2019 Zarząd fundacji kontynuował podstawowe cele statutowe, którymi są

- dalszy rozwój kontaktów z instytucjami z obszaru Unii Europejskiej

- rozwój kontaktów polsko-niemieckich dzieci i młodzieży

- praca na rzecz wspierania inicjatyw edukacyjnych

- pogłębianie współpracy ze szkołami z obszaru Gminy Chocianów oraz Malschwitz

- wspieranie aktywności dzieci, młodzieży i seniorów

Kolonie Polsko-Niemieckie

W terminie 15 -24 lipca 2019 zostały zrealizowane dwa projekty kolonijne, tradycyjnie jeden po stronie polskiej, w którym uczestniczyło 40 uczestników (po 20 z każdej strony) w Przemkowie oraz drugi w Grüngräbchen. Celem spotkań jest wzajemne poznanie się dzieci i młodzieży, wspólna zabawa oraz doskonalenie kompetencji językowych i społecznych. Było to dziewiąte spotkanie po obu stronach Nysy Łużyckiej, które wspierane jest również przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Więcej: https://kolonie-polsko-niemieckie-2015.webnode.com/

Pogłębianie współpracy ze szkołami z obszaru Gminy Chocianów oraz Malschwitz

11 maja Vita regionem uczestniczyła w spotkaniu polsko-niemieckim organizowanym w ramach współpracy Burmistrzów Miasta i Gminu Chocianów oraz Malschwitz. Był to mini turniej piłkarski, którego organizatorem był Klub Sportowy Baruth świętujący 100-lecie istnienia, wsparcie merytoryczne udzieliła fundacja VR, a wyjazd drużyn KS Stal Chocianów finansowała Gmina Chocianów, którą reprezentował Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Praca na rzecz inicjatyw edukacyjnych

5 czerwca 2019 r. odbył się II Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzyczny w Szkole Podstawowej w Chocianowie. Vita Regionem tradycyjnie wsparła organizatora tzn. Szkołę Podstawową dwoma voucherami dla zwycięzców w kategorii solistów w grupie wiekowej 1-3 oraz 4-8. Zwycięzcy festiwalu uczestniczyli w programie kolonijnym w Niemczech.

Rozwój kontaktów z instytucjami z obszaru Unii Europejskiej oraz współpraca ze szkołami z gminy Chocianów i Malschwitz

W 18 listopada, a następnie 7 grudnia 2019 zostały zorganizowane muzyczne spotkania uczniów szkół podstawowych z Baruth i Chocianowa. Celem spotkań było przygotowanie wspólnego programu kolęd zaprezentowanego podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Baruth. VR towarzyszy tym spotkaniom od 3 lat, wspiera je merytorycznie, natomiast finansowe wsparcie udziela Rada Rodziców obu szkół.

Opracowanie sprawozdania

wiceprezes fundacji VR

Rozalia Janeczko