ANIMACJE JĘZYKOWE ZIP-ZAP

20 października 2014 r. fundacja zorganizowała po raz pierwszy w Chocianowie dla aktywnych organizatorów polsko-niemieckiej wymiany dzieci i  młodzieży warsztaty których celem było przedstawienie i wypróbowanie podstaw metody animacji językowej w pracy z młodzieżą.

Warsztaty organizowane były przy współpracy i wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej  Współpracy  Młodzieży (PNWM) 

W ubiegłych latach wzięło w nich udział ponad 700  uczestników.

 Inicjatorem spotkania i koordynatorem byłat fundatorka fundacji Dorota Kyc.

 

PROJEKT "AKTYWNI OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA"

W okresie od września do grudia 2014 r. fundacja realizowała projekt mający na celu  integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy Chocianów i Wrzosowej Krainy. Była  to propozycja  wspólnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców w wieku 5 - 55+, poznania sposobów aktywnego i zdrowego trybu życia. Celem było także zapobieganie wykluczeniu osób starszych, zapobieganie wykluczeniu dzieci i młodzieży poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Dzięki projektowi pokazliśmy mieszkańcom naszej gminy, ze możliwe jest zorganizowanie działań o charakterze rekreacyjno - kulturalnym dla uczestników w każdym wieku oraz zachęcenie seniorów, dzieci i młodzież do podejmowania wspólnych wyzwań.

Poprzez realizację projektu pokazaliśmy także to, ze możliwe jest również wspólne rodzinne rozwijanie zainteresowań. Wspólnie spędzony czas dzieci z rodzicami i dziadkami był okazją do lepszego poznania się . W czasach nowoczesnych technologii cyfrowych te " trzy pokolenia" żyją często obok siebie mimo, że łączą je więzy krwi. Dzięki projektowi młodzi ludzie  mieli okazję wcielić się w rolę nauczycieli - mentorów, a pokolenie seniorów przybliżyło dzieciom i młodzieży najważniejsze elementy z tradycji naszej społeczności oraz historii regionu. Była to okazja do wspólnych działań na wielu płaszczyznach.

 

KOLONIE POLSKO-NIEMIECKIE

Od kilku lat zajmujemy się organizacją kolonii dla dzieci i młodzieży z Polski oraz Niemiec. Na 10 dniowych turnusach wypoczywają wspólnie dzieci z Wrzosowej Krainy i regionu Bautzen. W Polsce miejscem zakwaterowania jest Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie a w Niemczech Shulandheime w Halbendorfie i Sohland. Pogram kolonii zawiera wiele elementów rekreacyjnych, ale także umożliwia wzajemne poznawanie się młodzieży i tradycji obu narodów. Wszystko to pod opieką wykwalifikowanej kadry z uwzględnieniem dwujęzyczności.  Wymiana cieszy niesłabnącym zainteresowaniem. Od roku 2016 planowane jest poszerzenie oferty.